Tamazɣa | Tutlayt | Tasekla | Tasenselkimt | Idles | Tussna | Imaziɣen | Ayen nniḍen
Dda Sliman: tigejdit n wawal

sɣuṛ  Ines Amzal

Sliman Σazem ilul ass n 19 di Ctambeṛ 1918, 100 n yissegʷasen aya, di taddart Agʷni Ggeɣṛan (Agʷni n Yeɣṛan), i d-yuzgan deg Ugezdu n Tizi Uzzu. Asmi yekcem s aɣeṛvaz, yeɣṛa kan kra n yissegʷasen, dɣa yeffeɣ-d. Ayen yeqqaṛ ur as-iris ara af wul. Seg wasmi yella d acawrar, iƫeg aṭas tamawt i ugama, ama d imɣan neɣ d iɣeṛsiwen. S kra ẓṛant wallen-is, ad yekcem allaɣ-is, ad t-id-yerr d asefru. Sliman, daɣen iḥemmel aṭas tineqqisin n La Fontaine d yisefra n Si Muḥ U Mḥend. Yis-sen i d-yekker.

Xas akken iḥemmel tamurt-is, terra-t tmara ad yinig ar tmura n medden. Mi yewweḍ 19 n yissegʷasen, yeṭṭef avrid ar Fṛansa. Yeqqim kra n yissegʷasen di teɣṛemt n Longwi, anda i d-yufa axʷeddim di lluzin. Sakkin di 1940, yuɣal ixeddem deg umitṛu n Pari. Tudert yedder di tmurt n Fṛansa, teqqim-as deg wallaɣ-is d yir asmekti. Dɣa tizliƫ-is tamezwarut "A Muḥ a Muḥ, kker ma ad tedduḍ ad nṛuḥ" i yecna di 1940, tewwi-d af tudert yedder di Fṛansa. Syen akkin, Sliman yecna ɣef waṭas n yisental: tamurt, tamaziɣt (tutlayt, tameṭṭut), imawlan, taddart-is, atg. Imeslayen n tezlatin icennu, d neƫƫa i ten-yeƫƫarun s yiman-is. Sliman, yugʷi takʷmamt. Af waya, seg wasmi i d-yeffeɣ tamurt deg ussegʷas n 1962, ur yuɣal ɣuṛ-s. Tɣaḍ-it tmurt-is, i d-yeggʷran deg yir ifassen. Deg yinig, Sliman Σazem d ccna i yufa d amrig-is. Di 1970, fkan-as arraz n uḍevsi n wuṛeɣ di Fṛansa.

Neƫƫa yellan yessaram ad yuɣal ar wakal i t-id-isekren, ar taggara teqqim-as d targit ur neffiɣ. Dda Sliman, yemmut ass 28 di yennayer 1983 di Moissac di tmurt n Fṛansa. Ar ass-a, din i yella uẓekka-is. Taddart anda i ilul, thegga-as-d tajmilt i iteddun si 28.08.2018 arma d 28.01.2019. Di Kanada daɣen ad as-tuɣal tejmilt ass n 22.09.2018. Yenna-d ɣef tmurt-is: "nekk zedɣeɣ anda nniḍen, ma d kemmini tzedɣeḍ ul-iw". Ma d nekkʷni a Dda Sliman, tezgiḍ tzedɣeḍ ulawen-nneɣ.

19.09.2968/2018 01:00 Ines Amzal