Tamazɣa | Tutlayt | Tasekla | Tasenselkimt | Idles | Tussna | Imaziɣen | Ayen nniḍen
Yiwet n tikkelt di tegrest

sɣuṛ  Ines Amzal

Di veṛṛa yal taɣawsa yellan, yessa fell-as udfel. Aniɣeṛ tmuqleḍ d amellal ara k-id-yemmagren. Ay telha tegrest mi ara d-teglu s udfel! Acki-tt! Ass-n, neqqim deg uxxam nekk d watmaten-iw. Ur telli tuffɣa s aɣeṛvaz mi ara regglen yiverdan seg udfel. Yerna ass i deg ur nettṛuḥu ara s aɣeṛvaz-nni, nettagʷem-d aṭas n tmussni, ladɣa mi ara neffeɣ ar ugama.

Neffeɣ ar tmazirt, nettxemmim gar-aneɣ ayen ara nexdem. Yal wa d tikti i izedɣen allaɣ-is. Din din, nesla i usmiɛew. Nessusem. Nezzi akkin akka, nuɣal neẓṛa-t. Ziɣ d amcic aṭuṭaḥ. Yellexs ukkʷ yerna yeččuṛ d akal. Ageswaḥ! S tmara i ivedd af yiḍaṛṛen-is yettergigin seg usemmiḍ d laẓ. Nuzzel ɣuṛ-s. Nerfed-it-id, newwi-t-id yid-neɣ s axxam. Neskew-it, nefka-as ayefki imuzeɣlen, imi imcac ur ḥemmlen ara ayen yeṛɣan. Syen akkin nesgen-it sufella ulemsir, ndel-it. Kra n wussan, amcic tuɣal-it-id tudert. Nuɣal d imeddukʷal-is, nekkʷni daɣen yuɣal d ameddakʷel-nneɣ. S kra ad txedmeḍ, ad tafeḍ ad k-id-yesmuqul. Yuɣal yessen melmi ntett, melmi ntteffeɣ ar uɣeṛvaz, melmi i d-nettuɣal, melmi neggan, ... Ad tɣileḍ d amdan! Itett ayen i d-yufa ntett. Iḥemmel aṭas seksu, iniɣman d zzit n uzemmur. Yuɣal d Amaziɣ am nekkʷni. Ma yevɣa ad yečč, ad d-yaẓ ɣuṛ-k, ad d-yerfed aḍaṛ-is, ad k-id yennal s ttawil. Xas yelluẓ, ur yettakʷer ara. Yiwet n tikkelt mi as-nefka ad yečč, yekcem-d umcic nniḍen ad t-id-yesmuqul. Myesmuqalen ciṭ. Yuɣal umcic-nneɣ yečča kan ciṭ, syen, ayen i d-yeggʷran yessiẓ-it s uqejjiṛ-is i umcic-nni nniḍen akken ad t-yečč. Ar ass-a, teqqim-aɣ deg wallaɣ tedyant-a. Ayen yexdem umcic-a, aṭas n yemdanen ass-a ur zmiren ad t-xedmen.

Yiwen wass deg wussan n tefsut, yettawi yettarra gar-aneɣ. Ula d tamuɣli-s tveddel, ur telli d tamuɣli-nni nessen. Teččuṛ d anezgum. Ass-nni, yeffeɣ i tikkelt taneggarut, ur d-yuɣal ara. Deffir-s yeğğa-d ala aktayen yelhan.

30.11.2968/2018 22:30 Ines Amzal